Terapi & Livsstrategi
Eva Malm
Old Phone
Ring mig:
0735-452923
Startsida bild

Samtalsterapi i Stockholm

Samtalsterapi

Som beroende eller medberoende kan det vara svårt att veta exakt vilken väg man ska ta. När du väl bestämt dig för att gå i samtalsterapi finns det flera olika riktningar att gå, men som tur är behöver du inte välja detta själv.

Hos Livsstrategi får du tillgång till en kunnig samtalsterapeut som vet vilken typ av samtalsterapi som funkar bäst för din situation. Behöver ni även parterapi så är även det en möjlighet. Här följer en förklaring kring de olika typer av terapi Livsstrategi tillämpar.

Existentiell terapi

Vem är jag och vad vill jag egentligen? Vad är meningen med allt? Hur är det med min självkänsla? Har jag tålamod tillräckligt att invänta det som är mitt inre jag? Hur kan jag gå tillväga?

Alla har Frihet att välja.. men… Ibland blir valet galet. Att välja att inte välja är också ett val. Ibland glömmer vi att INTE välja! Vad hände???

Egenterapi

Din samtalsterapi utgår från här och nu. Ett samarbete mellan individ och samtalsterapeut med inriktning på problemlösning istället för orsaker.

Målet är att hitta kunskapen om dig själv, att växa i dig själv, kunna sätta gränser för både dig själv och andra. Att släppa omgivningens krav och göra egna val utifrån din egen kunskap och förmåga.

Du kommer att arbeta med att lära känna igen dina egna tankar och känslor. Genom detta kommer du förstå hur det kommer sig att du beter dig på ett visst sätt i vissa situationer, som dessutom går emot vad du egentligen vill själv.

Vi ger dig redskap redskap att kunna hantera och förändra dina strategier som du hittills har använt dig av och inhämta nya kunskaper att förhålla dig till livet.

Coaching

Hitta rätt med hjälp av en dedikerad coach. Tillsammans sätter vi upp mål att sträva efter och uppnå. Vi följs år under en längre tid och hjälps åt att ta nya steg. Man förändras inte över en dag, det tar tid och kräver tålamod.

Parterapi

Känner du att ni inte längre når varandra? Upplever ni en maktlöshet i er relation?

Missförstår ni varandra och/eller kommer ni oavbrutet i konflikt med varandra?

Har något inträffat? Sjukdom, flytt, arbetslöshet, barn etc. som förändrat bilden av relationen?

Det är helt normalt att förändringar som dessa bidrar till bland annat stress, koncentrations­svårigheter, nedstämdhet, sömnsvårigheter men kan även ge ångest, depression och andra symptom i er relation. Vill ni rädda förhållandet innan det är för sent? Hitta tillbaka till ömsesidig respekt! Få förståelse för varandras behov och delge varandra hur ni känner och tänker vid olika situationer med hjälp av parterapi!

Det kan vara viktigt att bryta upp utan onödiga konflikter? Om och när separationen är ett faktum är det viktigt att ha ett fungerande förhållande till varandra så att inte barnen kommer i kläm. Separationsångest då barnet flyttar hemifrån? Att gå i parterapi kan rädda ett förhållande eller bidra till ett mindre konfliktfyllt uppbrott!

Gruppterapi

Ta chansen till terapi i grupp. Tillsammans med andra personer som har liknande problem eller som står dig nära skapar vi lösningar. Utbyte av erfarenheter och nya perspektiv utgör ofta ett viktigt inslag i er terapi!