Terapi & Livsstrategi
Eva Malm
Old Phone
Ring mig:
0735-452923
Startsida bild

KBT terapi i Stockholm

Har du bestämt dig att göra dig av med dåliga vanor, relationsproblem eller ta dig ur en nedåtgående spiral? Genom KBT-terapi på Livsstrategi hittar vi lösningar tillsammans!

En grundidé inom KBT-terapi är att våra tankar, känslor och handlingar är ett resultat av hur vi uppfattar och bearbetar information. Tidigt i vårt liv skapar vi olika föreställningar (scheman) utifrån erfarenheter och inre föreställningar om omvärlden och oss själva. Dessa föreställningar fungerar som ett filter, genom vilket vi betraktar vardagen.

KBT-terapi har visat sig vara framgångsrikt vid bl.a. behandling av ångest, kriser, depressioner, beroendeproblematik, sömnproblem, utbrändhet, personlighets­störningar, paniksyndrom, fobier, relationsproblem m fl.

KBT är en terapiform där terapeuten är mycket aktiv med betoning på samarbete mellan terapeut. Klientens motivation är därför av avgörande betydelse.

  • Strukturerat, Tydligt och Målinriktat
  • Mer fokus på Här och Nu än det förflutna
  • Använder Tekniker och Verktyg
  • Hemuppgifter att utföra mellan sessionerna. Behandlingen förutsätter att klienten aktivt arbetar med hemuppgifter mellan sessionerna.
  • Tidsbegränsat
  • Plan för att förhindra återfall i beteende.

Kontakta Livsstrategi i Stockholm om du har frågor eller funderingar kring KBT-terapi!