Terapi & Livsstrategi
Eva Malm
Old Phone
Ring mig:
0735-452923
Startsida bild

Utbildning

Lär er hantera och förebygga situationer med missbrukande och beroende. Livsstrategi tillhandahåller bland annat utbildning om olika typer av missbruk samt utbildning om anhöriga som lever i relationer där missbruk förekommer.

Utbildningen syftar till:

  • Att informera och förklara skillnader mellan missbruk och beroende
  • Att öka förståelsen för sambandet mellan missbruk och skador